Letní dny na Morávce  24.7. – 26.7.2020.

Přihláška na Letní dny

Caravan club Frýdek – Místek Vás zve na „Letní posezení u Morávky", které se bude konat ve dnech 24.7. - 26.7.2020. V sobotu 25.7.2020 od 13.00hod (plus, mínus) se musíte můžete zúčastnit našeho orientačního  běhu pochodu okolo řeky Morávky a turnaje ve vybíjené.
Na trase pochodu na Vás čeká například:
Střelba ze vzduchovky Dovednostní testy
 střelba ze vzduchovky  testy

Trasa orientačního běhu, pochodu:

mapy Posezení2

Nevyhrává pouze ten s nejlepším časem, ale bude hodně záležet i na splnění všech úkolů. Běh chůze prostě „Na pohodu“! Za splnění úkolů na Vás čekají zajímavé odměny.
Bude také projížďka "koňobusem" nebo pro odvážné přímo na ponících.
Večer si všichni zatancujeme při živé hudbě a koukneme se na vystoupení našich karavanistů. Také odměníme naše soutěžící.

Zapomeňte alespoň na chvíli na starosti všedního dne a přijeďte si užít víkend i s dětmi k nám na tábořiště Morávka!

 U nás si můžete užít spousty výletů ať už pěšky nebo na kole např:

Penzion Jízdárna 493m n.m. Prašivá 706m n.m. Kotař 785m n.m. Lysá hora 1323m n.m.
 Jízdárna Morávka  Prašivá chata  Kotař chata  Lysá hora

Malebná obec Morávka byla založena roku 1615. Je vklíněná mezi masívy Travného a Slavíče, leží 450m n.m. a rozkládá se po obou březích stejnojmenné řeky. Svou rozlohou 8735,28ha je obcí s největším katastrem v Beskydech (části obce: Vlaské, Vojkovština, Dolinky, Vysuté, Malé Lipové, Velké Lipové, Slavíč, Uspolka, Kocuří, Lúčka, Byčinec, Křížové cesty, Ježánky, Nytrová, Skalka, Kotly).

Krajina osobité krásy láká k rekreaci po celý rok. Morávka a její okolí je pro své vzácné přírodní úkazy a nedotčenou přírodu zařazena do CHKO Beskydy. Zaujme především milovníky zdravého prostředí, turistiky, rybaření a myslivosti. V poslední době byl zde zaznamenán výskyt medvědů, vlků a rysů.

Pěší turisté uvítají výstup na vrcholy: Ropička (918m n.m.), na jehož vrcholu se nachází bývalá Bezručova chata z r. 1923, dále Travný (1203 m n.m.), Malý Travný (1089 m n.m.), kde jsou zbytky partyzánského bunkru a pomník partyzánům. Z trasy se Vám nabízí krásné výhledy, odkud se naskýtají úžasné výhledy na Morávku a okolí.

Můžete také navštívit "Vodní dílo Morávka".
Vodárenská údolní nádrž Morávka patří k soustavě nádrží v povodí Odry (nádrže Kružberk, Slezská Harta, Šance, Morávka), které zabezpečují systém Ostravského oblastního vodovodu (OOV) a pomocí něj pak obyvatelstvo téměř celé ostravské aglomerace pitnou vodou. Je situována v horské oblasti Beskyd na horním toku řeky a ovládá povodí o velikosti 63,3 km2. Přehradní těleso nádrže je tvořeno homogenní zemní hrází o objemu 652,3 tis. m3, maximální výšce 39 m a délce 396 m. K vypouštění vody slouží spodní výpusti přehrady a k převádění povodní také bezpečnostní skluz (v pravém svahu) o kapacitě 103 m3/s při maximální hladině. Návodní líc hráze je veden ve sklonu 1: 1,75, vzdušný 1:1,5 až 2,0. Hráz přehrady je prvním přehradním dílem v České republice, kde jako návodního těsnicího prvku bylo použito asfaltobetonového (AB) pláště. Podloží hráze je těsněno jednořadou injekční štolou do hloubky 15 -70 m o celkové délce vrtů 20,4 tis. m. Celkový objem nádrže činí 11,95 mil. m3, z toho je 0,5 mil. m3 objem stálého nadržení, 4,96 mil. m3 zásobního prostoru a 6,5 mil. m3prostoru ochranného. Údolí Morávky je od hráze zatopeno do vzdálenosti 2,8 km při ploše 78 ha. Na přehradě je instalována malá vodní elektrárna s Francisovou turbínou o výkonu 0,05 MW, další turbína typu Bánki (z r. 1994), má výkon 0,09 MW.
Záměr vybudovat přehradu na řece Morávce prodělal komplikovaný vývoj. Zájem o její výstavbu byl již za rakouské monarchie a motivován byl především snižováním povodní k ochraně zástavby podél řeky Ostravice (zejména Frýdku – Místku), do níž se Morávka vlévá. Přehradní profil byl původně navrhován na horním toku v různých místech a vzhledem k tomu, že hlavní účel přehrady byl spatřován v jejím retenčním účinku. Jednotlivá místa možné výstavby byla postupně zkoumána zejména z hlediska toho, jakou plochu povodí může nádrž ovládat. Počátkem 50. let 20. stol. se k zájmům protipovodňové ochrany však začaly přidružovat i zájmy vodárenské, vycházející nejdříve z potřeby zásobovat pitnou vodou nově vznikající město Havířov, později i širší oblast Ostravské aglomerace. To způsobilo, že výsledná koncepce řešení (1953) nakonec vyústila v návrh realizovat stavbu přehrady v profilu pod přítokem Slavíče (o celkovém objemu 11 mil. m3).

 Přehrada1   přehrada2   přehrada3 

 Příjezd k nám na tábořiště: po vjezdu do obce Morávka, cca po 2 km u Hotelu Morávka odbočíte vlevo a po cca 300 m po přejetí mostu přes řeku Morávku odbočíte do brány vlevo. Caravan club na googlu

vjezdmalý

Ceny za ubytování: cena za osádku (2 dospělí, karavan, auto) činí 180 Kč za noc, za děti od 3 do 18 let zaplatíte 11 Kč, děti do 3 let mají pobyt zdarma. Pro každý karavan zde máme přípojku elektrického proudu s vlastním elektroměrem, cena činí 7 Kč za 1 kWh. Pobyt s pejskem je možný za poplatek 50 Kč za noc. Na tábořišti musí být pejsci na vodítku. V případě pobytu delšího než 14 nocí Vám nabízíme výraznou slevu.

 V souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Morávka č. 3/2019 jsme povinni za ubytované odvést poplatek z pobytu ve výši 20 Kč za osobu/den. Za první den pobytu se poplatek neplatí, stejně tak jako za dítě do 18 let. Dle této vyhlášky jsme povinni vést evidenční knihu, ve které uvedeme jméno, příjmení, bydliště, datum narození a číslo průkazu totožnosti všech ubytovaných osob. S výše uvedenými údaji bude nakládáno v souladu s GDPR. Pokud nejste ochotni nám tyto údaje poskytnout, nemůžeme Vás bohužel ubytovat.

GPS souřadnice: 49°36´11.429“N 18°31´4.975“E

Přihláška na Letní dny